شاه دزدکریستین گادگست سالن اصلی روی نقشه
انتخاب سانس سینما گلشن بجنورد - فیلم های سینمای بجنورد
کریستین گادگست مدت زمان : ژانر : قیمت : خلاصه : یک فیلم در سبک سرقت و اکشن است عوامل : آدرس : بجنورد خیابان تربیت /مجتمع فرهنگی و هنری گلشن