و هزارسال و یک روز پلاتوشمس روی نقشه
انتخاب سانس
دوشنبه 30 اردیبهشت
سه شنبه 31 اردیبهشت
چهارشنبه 1 خرداد
پنجشنبه 2 خرداد
مدت زمان : ژانر : قیمت : خلاصه : عوامل : آدرس : بجنورد خیابان تربیت /مجتمع فرهنگی و هنری گلشن