گرگ بازیسینما بجنورد سینما گلشن روی نقشه
انتخاب سانس
مدت زمان : ژانر : قیمت : خلاصه :

سینما گلشن بجنورد

عوامل : آدرس : بجنورد خیابان تربیت /مجتمع فرهنگی و هنری گلشن