نمایش توبه دیگر پلاتوشمس روی نقشه
انتخاب سانس
نویسنده و کارگردان:منوچهر محمدپور بازیگران: منوچهر محمدپور شهره قربانی سهیل حقانی امیر سهامی آهنگ رحمانی مهدی اسدی مهدیه بخش ابادی فهیمه نیستانی نیلوفر فرجی مهتاب رفیعی تا 23 تیر ساعت 19.30 مدت زمان : ژانر : قیمت : 10/000 تومانخلاصه : عوامل : آدرس : بجنورد خیابان تربیت /مجتمع فرهنگی و هنری گلشن