در جستجوی فریده

انتخاب تاریخ
کارگردان:آزاده موسوی و کورش عطائی تهیه کنندگان:آزاده موسوی و کورش عطائی سال ساخت:۱۳۹۶
بجنورد خیابان تربیت /مجتمع فرهنگی و هنری گلشن