انتخاب سانس
نویسندهبازیگرانمدت زمان : مدت زمانژانر : قیمت : سه شنبه 6 هزار تومان
خرید بلیت آنلاین : 10/000 تومان
خرید بلیت حضوری : 12/000 تومان
خلاصه : خلاصهعوامل : عواملآدرس : بجنورد خیابان تربیت /مجتمع فرهنگی و هنری گلشن