کُلمبوسهاتف علیمردانی سینما گلشن روی نقشه
انتخاب سانس
هاتف علیمردانیبازيگران: فرهاداصلانی، سعیدپورصمیمی، شبنم مقدمی، مجید صالحی با حضور هانیه توسلی و فریده سپاه منصور، گیتی قاسمی، عرفان ابراهیمی، میترا رفیع، فرنوش نیک اندیش، تورج الوند، نیما نیک طبعمدت زمان : ژانر : قیمت : خلاصه : در این روزهای سرد، در این روزهای سخت، بروم یا بمانم؟! عوامل : آدرس : بجنورد خیابان تربیت /مجتمع فرهنگی و هنری گلشن