پشتیبانی سایت
لطفا در مورد اکران سینما با این شماره تماس نگیرید 09356869502
call
شماره سینما
05832212404
call
آدرس سینما گلشن
بجنورد - خیابان تربیت - اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی